vogels rottemeren voorjaar 2017 - peter lankhorst
kemphaan, ruff